Bannersptf logo
Preliminära tävlingsdagar 2010 vers 2.0 !
Längst ner på denna sida hittar Du preliminära tävlingsdagar för 2010.
Dessa kan komma att ändras då klubbarna måste kolla ev krockar och sedan försöka komma överens om andra tävlingsdagar. Kontakt kan tas med Mats Wetterholm.


29 Oct 2009 - 18:07 av Webbmaster
Förslag till ny tävlingsstruktur!
SPTF:s AU har nu kommit med ett "nytt" förslag till tävlingsstruktur. Kan poängteras att detta är ett förslag och något beslut har inte tagits. Förslaget kommer att disskuteras på bl.a ungdomstinget och reskapsmötet under helgen 14-15 nov. Klicka på länken här för att läsa eller på den länk som finns i andra rutan till höger längst ner.
Läs mera.....


29 Oct 2009 - 17:42 av Webbmaster
Proppändring Östersund Söndag 15 november
Startanmälan: senast måndag 9 november kl. 8.00-10.00 $ Hästar i utländsk träning senast kl.09.00 vardag före startanmälan.
Direktanmälan: Ingen korrigering.
Tel 063-19 95 94 OBS! Endast telefonanmälan!
Upplysningar: Anders Djuse 063- 51 31 00, 070- 642 59 32. Startavgift 100 kr, betalas vid uthämtning av vojlock.

Prop 1
Lilla Hästägarkannan
Kategori B, körda av C- eller D- licensinnehavare.
1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 1.000 kr, 40 m vid 1.800 kr, 60 m vid 2.800 kr, 80 m vid 4.000 kr, 100 m vid 5.400 kr, 120 m vid 7.000 kr, 140 m vid 8.800 kr därefter 20 m för varje vunna 2.000 kr fr.o.m 8.800 kr
Pris: 1.000-500-350-250-150-(150) kr.
Hederstäcke till segrande ponny, hrp 1-3 plac och rosetter till samtliga prisplacerade.


29 Oct 2009 - 17:21 av Webbmaster
Pressrelease från STC!
I dag kom det en pressrelease från STC ang ponnytravet nu och i framtiden. Du kan läsa mera genom att klicka på länken.
Läs mera....


27 Oct 2009 - 09:46 av Webbmaster
Påminnelse Domarråd 2009!
Filmsekvenser på situationer som är svåra att bedöma. Dessa kommer likt tidigare år att utgöra inslag i domarrådet. Filmer skall skickas till Niclas Malmqvist, Östra Skräddargården 3, 621 53 Visby senast den 1 nov 2009.
/Tävlingskomittén


25 Oct 2009 - 11:05 av Webbmaster
Projekt 2010 -->
Då det förekommer spekulationer på nätet ang projekt 2010 vill jag informera om följande:
SPTF:s AU fick i uppdrag av styrelsen, §8 i styrelseprotokollet 090913, att jobba vidare med det då lagda förslaget till ny tävlingsstruktur. AU har nu gjort detta och skickat tillbaka till styrelsen ett stark reviderat förslag där AU tagit stor hänsyn och lyssnat till klubbarnas och enskilda personers tyckande. Förslaget ligger nu hos styrelsen för behandling. Jag vill poängtera att något beslut inte fattats i denna fråga och kommer heller inte att göras vid repskapsmötet utan först senare. Innan beslut tas, skall frågan förhandlas med STC där även övriga bitar i projekt 2010 skall finnas med och där delprojekt V har högsta prioritet. STC har redan tillsatt en grupp som arbetar för fullt med att hitta förslag och lösningar på detta projekt. Information kommer när något nytt finns att informera om, att skickas till klubbarna via mail och publiceras dels i nyhetsbreven och dels på hemsidan under denna rubrik.

mvh
Arne Florqvist
Ordförande


25 Oct 2009 - 10:23 av Webbmaster
Frågor & svar.
Vissa användare får fel när man klickar på fliken frågor & svar. Med webbläsaren Mozilla Firefox är det inga problem, ej heller i min laptop. Kan bero på ev uppdatering av microsoft. Felsökning pågår, men kan vara tidsödande då man inte har något reellt att ta på. Skall kontakta ansvarig för frågor & svar. Hoppas Ni har överenseende med detta.
/Webbmaster


23 Oct 2009 - 17:23 av Webbmaster
Romme Fredag 13 November
Startanmälan: senast fredag 6 november kl.10.00 till 073-83 38 357
Startavgift 100kr betalas kontant på tävligsdagen vid inskrivningen.
Info, förfrågningar om tävlingsdagen samt strykningar görs till:
Maria Hell 073-833 83 57
Minst fem anmälda för att loppet skall köras
Prop 1 STC lopp
Kat B för hästar med högst 3.000 kr körda av C -D liscensinehavare
1640 m, tillägg 20m för varje vunna 300kr
Prisskala: 600-300-200-150-125(100)
Hederstäcke till segrande ponny. Hpr 1-3 plac. Rosetter till samtliga odiskvalificerade

Reserv prop. STC lopp
Kat B Monte med högst 3.000 kr ridna av B-C-D licens innehavare
1640 m, tillägg 20m för varje vunna 550kr
Prisskala: 600-300-200-150-125(100)
Hederstäcke till segrande ponny. Hpr 1-3 plac. Rosetter till samtliga odiskvalificerade


19 Oct 2009 - 13:38 av Webbmaster
Skellefteå 21 oktober
Onsdag 21 oktober (Sk)
Startanmälan senast lördag 17 oktober kl. 20:00 till tel; 070-311 11 39,
mail; guldhag@yahoo.se Upplysningar; Carola Huber Guldhag 070-311
11 39. Startavg. 80 kr i prop 1 och 60 kr i prop 2 insättes på pg konto 491 61 40-9 och kvitto uppvisas på tävlingsdagen. Vid betalning på tävlingsdagen tillkommer 50kr/lopp.Strykningsavgift motsvarande startavgiften betalas avsett strykningsorsak.

Prop 1.
Kat.A högst 5.000 kr.
1140 m. Tillägg 20 m vid vunna 1.000 kr, 40 m vid vunna 2.000 kr, 60 m
vid vunna 3.000 kr, 80 m vid vunna 4.000 kr.
Hederspriser till 1-3 plac, rosetter till samtliga odiskvalificerade ekipage.
Pris: 600-300-200-150-125-(100) kr.

Prop 2. STC Lopp.
Kat.B högst 2.500 kr.
1640 m. Tllägg 20 m vid vunna 500 kr, 40 m vid vunna 1.000 kr, 60 m
vid vunna 1.500 kr, 80 m vid vunna 2.000 kr.
Pris: 600-300-200-150-125-(100) kr.
STCs hederstäcke till segrande ekipage. Hederspriser till 1-3 plac, rosetter
till samtliga odiskvalificerade ekipage skänkta av STC.


15 Oct 2009 - 09:33 av Webbmaster
Kvallopp Kalmar fredag 16 okt.
Kvalet kommer att gå efter sista loppet på fredagskvällen.
Anmälan senast onsdag kl. 19.30 på tel 0486-300 45 alt 0705-23 86 80.


13 Oct 2009 - 09:18 av Webbmaster
Kalmar fredag 23/10
Frihandicapen offentliggörs på Kalmartravets hemsida senast måndag 19/10 kl. 08.00, strykningar ska göras senast måndag 19/10 kl 09.00 enligt anvisningar på listan.
www.kalmartravet.se
Anmälan sker på tel. 0705-23 86 80 senast söndag 18/10 kl. 18:0013 Oct 2009 - 09:16 av Webbmaster
INFORMATION ang Bergsåkers ponnydag lördag 10 oktober
Tio lopp. Första start 11.30, kvallopet körs efter lopp 10
30 minuters paus efter lopp 5
Program skickas ej ut utan fås på plats
Strykningar och programförändringar tävlingsdagen efter kl 09.30 på tel 060 - 66 96 20, övrig tid på tel 073 - 837 09 86

Välkommna
BPK gm Evert Nylander


8 Oct 2009 - 17:10 av Webbmaster
kvallopp på Mantorp den 11/10 (söndag)
Anmälan senast torsdag 8/10 till mptk@marachinos.com eller 013-308540. Startlista matas in i systemet av Lena Stjernström på stortravet under fredagen.
Upplysningar lämnas på 013-308540.
/Lasse Jonson


7 Oct 2009 - 13:06 av Webbmaster
ÅPTK:s flytt av tävlingsdag till den 25 oktober
Det blir inga ponnytravtävlingar på Åby den 25 oktober p.g.av kollision med KPT.s tävlingsdagar. ÅPTK är informerade
/Thomas Ljungman
SPTF:s tävlingskommitté


5 Oct 2009 - 15:14 av Webbmaster
Domarråd 2009
Inför stundande domarråd den 14 nov 2009 vill tävlingskomittén ha in filmsekvenser på situationer som är svåra att bedöma. Dessa kommer likt tidigare år att utgöra inslag i domarrådet. Filmer skall skickas till Niclas Malmqvist, Östra Skräddargården 3, 621 53 Visby senast den 1 nov 2009.
/Tävlingskomittén


5 Oct 2009 - 14:35 av Webbmaster
Ansökan om mästerskapslopp 2010
Ansökan om att få arrangera SPTF:s mästerskapslopp 2010 skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 dec 2009. Ansökan skall skickas till Nicklas Malmqvist på mail niclas@sptf.nu
/Arne Florqvist
Ordförande


3 Oct 2009 - 11:13 av Webbmaster
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB